Stafet #17: Tine Kastrup-Misir

Fra Wonderful Copenhagen

Hvad arbejder du med til hverdag? – og hvad har især din faginteresse?

Jeg arbejder som Director of Communication i Wonderful Copenhagen, hvor jeg står i spidsen for en afdeling på 25 dygtige og engagerede medarbejdere. Vi spænder fagligt bredt og har ansvar for udvikling af digitale markedsføringsindsatser og -kampagner, internationale medier, corporate stakeholderkommunikation, Copenhagen Card, markedsføring over for internationale turoperatører og rejseagenter, flyruteudviklingsprogrammet Global Connected samt den internationale profilering af København som kongresby.

Som bredden i opgaveporteføljen nok afslører, er min hverdag præget af stor variation. Jeg bruger en del tid på møder med samarbejdspartnere i ind- og udland, medarbejdere og kolleger på tværs i organisationen. Jeg startede i Wonderful Copenhagen den 1. februar i år, og jeg bruger derfor også en stor del af min tid på at få den helt rigtige organisering i min afdeling og på at lære turismebranchen at kende.

Jeg er særlig optaget af at sikre en god forankring og udmøntning af vores nye strategi ”The End of Tourism – as we know it”, som er Wonderful Copenhagens ambitiøse strategi, der blev lanceret i januar i år.

I har netop lanceret ny strategi med fokus på localhood – hvad er tankerne bag?

”Vi følger hele tiden de udviklinger, turismen gennemgår. Og én af dem er en klar tendens til, at vi, når vi er ude at rejse, søger at komme tæt på de lokale og det særlige og karakteristiske ved den pågældende destination og dens livsstil. Vi vil ikke bare besøge en bestemt by, vi vil være en del af den, midlertidigt. På den måde bliver det lokale til en hovedattraktion, og det er det bærende element i vores nye strategi ”Localhood”.

Den nye strategi er på mange måder er opbrud med tidligere tiders fokus på glansbilledetourisme – hvordan er i kommet frem til den nye tilgang med det lokale i centrum, og hvordan vil I fremadrettet måle om strategien er den rigtige?
”I modsætning til tidligere strategier er ”Localhood” ikke en detaljeret aktivitetsplan frem mod 2020, men en overordnet retning. Og inden for den kan vi skrue på indsatser afhængigt af udviklingen. Eftersom det netop er en retning, vil de konkrete aktiviteter også fremadrettet skulle måles individuelt. Vi er nu et par måneder inde i strategiperioden, og vi er i fuld gang med at udmønte den i aktivitetsplaner.

Hvordan tænker I destinationsmarkedsføring?

Vi kan se, at forbrugerne også inden for turismen i stigende grad søger deres inspiration fra venner og netværk i højere grad, end de konsulterer de officielle kanaler. Det betyder derfor, at vores tilgang til destinationsmarkedsføring tager udgangspunkt i en 365 dages strategi. Vi skal møde vores målgrupper, der hvor de er, og når de er til stede. Vi koncentrerer vores markedsføring på de sociale medier Facebook og Instagram, hvor vi bygger vores fortællinger op om fem kernefortællinger; the Danish cuisine, a pocket-sized fairytalec, capital of diversity, design & architecture og sustainable Copenhagen.

Hvem vil du sende stafetten videre til, og hvorfor?

Per Christiansen, Global Head of Marketing hos Momondo – vil gerne høre mere om, hvordan de tænker at udvikle Momondo fra en søgemaskine til i højere grad at være et inspirationssite for rejsende.