Stafet #15: Christian Sophus Ehlers

Fra UNICEF

Hvad arbejder du med til hverdag? – og hvad har især din faginteresse?

Jeg er digital chef hos UNCEF Danmark, hvor jeg leder et lille team at digitale eksperter. Vi udvikler og driver organisationens digitale strategi og online tilstedeværelse. Det handler rigtig meget om markedsføring, kampagner og digital fundraising, som heldigvis også er det, der er min faginteresse.

Som ekspert i digital fundraising kan du så prøve at beskrive hvad der adskiller digital fundraising fra andre typer af fundraising?

Én fordel vi har indenfor digital fundraising er, at vi meget hurtigt kan teste potentialet for en indsamling. Fordi man typisk får respons på online markedsføringstiltag med det samme, kan vi hjælpe de lidt langsommere og offline fundraisingkanaler med at vurdere, om der kan være ROI i at investere i en given fundraisingaktivitet – fx en Direct Mail eller printannonce. Vi kan samtidig meget hurtigt skalere en indsamling op, hvis der er ”hul igennem”, det så vi senest under Aleppo-indsamlingen i december. Samtidig er Facebook er verdens største fokusgruppe – så vi kan målrettet og teste budskaber i det uendelige og så gå videre med dét billede eller dén formulering, der virker bedst.

Kan du prøve at forklare lidt om hvordan I arbejder med at opbygge relationer – så det giver værdi på både kort og lang sigt.

UNICEF Danmark har 80.000 danskere der støtter arbejdet for verdens børn fast måned efter måned. Det har vi kun, fordi vi hele tiden har fokus på relationen til vores støtter. Opbygning af relationer gør vi på mange måder, og det er noget som alle medarbejdere altid bør have fokus på. En ting er, at vi har ansat en retention manager, hvis fineste opgave det er at have fokus på de tiltag, der kan styrke relationen mellem os og vores faste bidragsydere, og dermed fastholde donerne i relationen til os. Det siger sig selv, at det er langt billigere og dermed mere effektivt at hverve én støtte, der så støtter igen og igen hver måned, frem for hele tiden at skulle gå i markedet for at rekruttere nye engangsstøtter.

Hvad tror du fremtiden bringer for digital fundraising?

Et af de steder hvor branchen for alvor bliver udfordret de kommende år, er indenfor digitale betalingsløsninger. Med Facebook Pay, Mobile Pay, Apple Pay, Google Wallet, osv, vil danskerne ikke have behov for at besøge organisationernes websider, for at foretage en donation. Men den helt store udfordring består i, at fælles for alle disse nye betalingsløsninger er, at de alle beholder data om doner for sig selv. Populært sagt modtager NGO’er blot en samlet kontooverførsel, og har ikke mulighed for at samkøre data med egne systemer. Det betyder tab af kontrol, tab permissions, tab af data og i sidste ende tab af forretning. Hertil kommer EU’s nye persondataforordning samt et nyt betalingsdirektiv. Det lyder kedeligt, men begge dele for enorm betydning for danske NGO’ers mulighed for at samle ind til de sager, organisationerne kæmper for. Persondataforordningen, for eksempel, vil give ekstreme restriktioner i forhold til nuværende lovgivning, og samkøring af data uden opt-in bliver på sigt ulovligt. Det vanskeliggør værditilskrivning på kanalniveau.

Jeg tror samtidig at vi vil se, at den digitale (online) del af samlede handel vil fortsætte med at stige, både på globalt og national plan, og det gælder også for NGO’erne. Vi vil se, tror jeg, at den digitale del af danskernes mediebrug vil gå op (vs. fx print eller flow-TV). Jeg tror ogås vi vil se flere af de indsamlingsrobotter som nogle NGO’er allerede har eksperimenteret med, og jeg tror at big data og personalisering (på tværs af kontaktpunkter og maskiner) vil udvikles og spille en større rolle fremadrettet. Det vil betyde, at vi som NGO’er må tilpasse vores kommunikationsværktøjer (fx CEM-systemer) – så vi er klar til brugernes stigende forventning om (til dels frygt for) en personliggjort ”oplevelse” og målrettet kommunikation.

Det er meget oppe i tiden at sammensætte egne indsamlinger online, hvad har du af tips til dem der gerne vil have succes med netop det?

Digitale egenindsamlinger er populære også for NGO’erne, fordi det er folk selv, der driver indsamlingen frem blandt venner og familie og på egne social medier. De fleste er dog ikke klar over HVOR stort et arbejde der er, at drive en succesfuld egenindsamling. Det kræver vedholdenhed. Man skal helt derud, hvor man nærmer sig spam. Og man skal personliggøre indsamlingen. Selvom man samler ind til fx børn i Aleppo, er det, der får venner og familie til at donere, den personlige relation til dig. Derfor kan det være klogt at indsætte et billede af sig selv og skrive i jeg-format, også selvom det kan være grænseoverskridende når det nu burde handle om børn i Aleppo.

– Læs Christians ti tips til en succesfuld digital egenindsamling her:
https://www.linkedin.com/pulse/10-tips-til-en-succesfuld-digital-egenindsamling-sophus-ehlers

Hvem vil du sende stafetten videre til, og hvorfor?

Jeg vil gerne sende stafetten videre til Michala Svane, der er markedsføringschef for Tivoli. Jeg kender hende ikke fra andet end online, men jeg tænker at det må være en spændende arbejdsplads, og jeg glæder mig til at høre mere om, hvordan de markedsfører forretningen. Og så kommer Michala fra fagbevægelsen, hvor jeg også selv har arbejdet.